Οι Νότες Των Αρωμάτων

Τι σημαίνουν οι νότες των αρωμάτων; Κάθε άρωμα κατηγοριοποιείται με βάση αρωματικά κριτήρια που ονομάζονται νότες.